Privacy

Privacyverklaring van Stichting Woonconcept, gevestigd aan de Blankenstein 560 in Meppel.

Woonconcept wil een thuis bereikbaar maken voor wie dat nodig heeft. Een betaalbare woning van een goede kwaliteit waar bewoners trots op zijn. Ons woningaanbod staat op www.thuiskompas.nl. Om je in te schrijven voor een woning of om een woning te huren worden persoonsgegevens verwerkt. Daarbij zijn wij onder meer verplicht ons te houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet geeft regels voor de bescherming van de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig en veilig met je persoonsgegevens om te gaan, en je te informeren waar we je gegevens voor gebruiken en wat je rechten zijn.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die naar jou zijn te herleiden. Bijvoorbeeld je naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Daarnaast spreekt de wet ook over bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die extra gevoelig zijn en goed beschermd moeten worden. Denk daarbij aan je Burgerservicenummer (BSN), medische gegevens of je bankrekeningnummer.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Woonconcept verzamelt en gebruikt diverse persoonsgegevens van bewoners. Wij leggen gegevens vast op het moment dat jij je inschrijft, je een huurcontract sluit of op een ander moment dat er contact met je is. Wij verwerken dan o.a. je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, bankrekeningnummer en je inkomensgegevens. Dit laatste gebruiken wij bij de wettelijke inkomenstoets voor het huren van een woning. Wij kunnen ook informatie vastleggen over je gezinssituatie, gezondheid of leefomstandigheden.

Ben je verplicht om persoonsgegevens te verstrekken?

Ja, om je een woning aan te kunnen bieden hebben wij jouw persoonsgegevens nodig. Deze gegevens zijn noodzakelijk om een huurovereenkomst te sluiten en de diensten uit deze overeenkomst uit te kunnen voeren. Soms hebben wij je toestemming nodig als wij je persoonsgegevens willen gebruiken. Dat zullen wij je dan vragen.

Waarvoor worden persoonsgegevens verwerkt?

Wij verwerken gegevens die nodig zijn om onze afspraken uit de huurovereenkomst te kunnen nakomen en voor de uitvoering van ons werk. Bijvoorbeeld voor het toewijzen van een woning, voor het innen van de huur, voor het laten uitvoeren van reparaties of onderhoud aan je woning, het doen van klanttevredenheidsonderzoek, het behandelen van klachten, bij de aanpak van woonoverlast en het laten uitvoeren van accountantscontroles. Wij leggen wat je ons vertelt, vast in onze systemen, maar alleen als dat noodzakelijk is. Hierdoor kunnen wij je snel en efficiënt helpen en hoef jij je verhaal maar één keer met ons te delen. Er worden niet meer gegevens verwerkt dan nodig. Iedereen die toegang heeft tot jouw persoonsgegevens heeft een geheimhoudingsplicht. Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Worden je persoonsgegevens met andere organisaties gedeeld?

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens alleen aan andere organisaties als dat nodig is om ons werk goed te kunnen doen. Bijvoorbeeld aan aannemers om reparaties of onderhoud aan jouw woning te laten doen. Wij maken gebruik van een aantal softwareprogramma’s. Denk bijvoorbeeld aan ‘mijn Woonconcept’ en het portaal voor onze bewoners en de systemen waarin wij onze woningen beheren. Sommige leveranciers van deze programma’s hebben toegang tot de persoonsgegevens. Met onze leveranciers hebben wij afspraken gemaakt over goede beveiliging en de omgang met jouw gegevens, want je moet erop kunnen rekenen dat jouw gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Wij delen geen persoonsgegevens voor commercieel gebruik.

Wat zijn je rechten?

Je kan altijd jouw persoonsgegevens opvragen bij Woonconcept. Je kan ook vragen om verbetering, beperking of verwijdering van jouw persoonsgegevens. Of om je gegevens over te dragen aan bijvoorbeeld een andere woningcorporatie. Binnen een maand na ontvangst van je verzoek, laten wij je weten of en op welke wijze, wij aan jouw verzoek kunnen voldoen.

Heb je een klacht?

Als je niet tevreden bent over de manier waarop Woonconcept met jouw persoonlijke gegevens omgaat of als je van mening bent dat wij de wettelijke privacy regels overtreden dan kan je een klacht bij ons indienen. Wij gaan er alles aan doen om het op te lossen. Ben je het niet eens met onze oplossing? Dan kan je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen?

Heb je vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring? Je kunt jouw vragen sturen naar info@woonconcept.nl onder vermelding van "Vragen over privacy".

Meppel, 25 november 2020, versie 1.0