Trotse bewoners aan President Kennedystraat Steenwijk

Aan de President Kennedystraat in Steenwijk zijn de gerenoveerde beneden-bovenwoningen opgeleverd aan de nieuwe bewoners. Vier trotse bewoners dragen bij aan Omzien Naar Elkaar en één mantelzorgkoppel gaat wonen in een beneden-en bovenwoning. Alle bewoners hebben deze week de sleutels van hun nieuwe thuis ontvangen.

Bijzondere manier van verhuren

Een deel van de gerenoveerde woningen wordt verhuurd als mantelzorgwoningen. Marcel van Halteren, directeur van Woonconcept: “De middelste beneden-en bovenwoningen worden verhuurd aan mantelzorgkoppels. Door de woningen op deze manier te verhuren, hebben de zorggever en zorgnemer een eigen thuis. Maar wel de zorg die nodig is dichtbij. Vandaag krijgt één mantelzorgkoppel de sleutels, hopelijk maken we een ander koppel begin volgende maand blij.”

Omzien naar Elkaar

De andere woningen zijn verhuurd met motivatie. Hierbij is gelet op de bereidheid om bij te willen dragen aan Omzien naar Elkaar. “Het thema Omzien naar Elkaar sluit aan op de behoefte van veel inwoners uit de wijk De Gagels, blijkt uit een optrommelactie die in het najaar van 2022 is uitgevoerd,” aldus Melvin Smit, wethouder van Steenwijkerland. “Het is mooi dat we vier enthousiaste en betrokken bewoners erbij krijgen in de wijk.”

De zolder voor meervleermuizen

De zolder van de gerenoveerde woningen is ingericht voor een meervleermuiskolonie. De zeldzame vleermuissoort is ontdekt in de woningen en na veel onderzoeken bleek het renoveren van de bestaande woningen de beste oplossing. “De zolder is ontoegankelijk gemaakt voor de nieuwe bewoners en geschikt voor de meervleermuis. Omdat de meervleermuis van oktober tot maart op een andere locatie verblijven, was er genoeg tijd om de woningen in die tijd comfortabel en bijna energieneutraal te maken,” aldus Klaas Graveland, directeur van HuneBouw.  

Nog één woningcombinatie beschikbaar

Zes van acht beneden-bovenwoningen zijn verhuurd aan nieuwe bewoners. Hopelijk wordt deze maand ook de sleutel van de laatste woningcombinatie voor een mantelzorgkoppel uitgegeven.