Servicekosten

Bijna iedere bewoner betaalt servicekosten voor extra diensten. Denk hierbij aan schoonmaak, elektriciteit in gemeenschappelijke ruimten en onderhoud van de tuinen. Het bedrag dat je betaalt is een voorschot. Aan het einde van het jaar kijken wij hoeveel geld je terugkrijgt of moet bijbetalen.

Veel gevraagd over Servicekosten

Tegemoetkoming Blokverwarming (TTB)

Algemeen

Over de servicekosten van 2023 wordt vanuit de overheid een tegemoetkoming ter beschikking gesteld. Deze tegemoetkoming is dus van toepassing op de gemaakte kosten in 2023! De tegemoetkoming, die wij als Woonconcept ontvangen, zal in mindering gebracht worden op de totaal gemaakte kosten per complex. De subsidie verrekent Woonconcept door het totaal te ontvangen bedrag in mindering te brengen op de energierekening die de corporatie betaalt. Het resterende bedrag verdelen wij volgens de bestaande verdeelsleutel voor energiekosten.

Wat zijn servicekosten?

Algemeen

Servicekosten zijn kosten die bovenop de kale huur komen. Dit zijn voorbeelden van servicekosten:

  1. Onderhoud en reparaties: Kosten voor het onderhoud en de reparatie van gemeenschappelijke ruimtes, zoals gangen, liften, trappenhuizen en gemeenschappelijke tuinen.
  2. Schoonmaak: Kosten voor het schoonmaken van gemeenschappelijke ruimtes.
  3. Verzekeringen: Kosten voor het afsluiten van verzekeringen voor het gebouw, zoals opstalverzekeringen of aansprakelijkheidsverzekeringen. Als je een woning van Woonconcept huurt  heb je automatisch een glas- en rioolfonds.
  4. Energiekosten: Kosten voor het gebruik van elektriciteit, gas en water in gemeenschappelijke ruimtes, zoals verlichting, verwarming en waterverbruik.

Let op! De servicekosten die je elke maand betaalt zijn een voorschot. Ieder jaar sturen wij een afrekening van de kosten die echt gemaakt zijn. Heb je te veel voorschot betaald? Dan krijg je geld terug. Heb je te weinig voorschot betaald? Dan moet je bijbetalen.

Hoeveel servicekosten betaal ik?

Algemeen

Log in op Mijn Woonconcept. Hier vind je de opbouw van je huurprijs. Op deze opbouw staat precies aangegeven welk bedrag je maandelijks betaalt aan servicekosten.

Wil je liever een specificatie per e-mail of op papier? Vraag dit aan via het aanvraagformulier.

Wanneer ontvang ik de afrekening van de servicekosten?

Algemeen

Elk jaar krijg je van ons een overzicht van de gemaakte kosten. Wij doen ons best om de afrekening vóór 1 juli te versturen.

Ik ben het niet eens met de afrekening servicekosten, wat kan ik doen?

Algemeen

Ben je het niet eens met de afrekening van de servicekosten? Laat het ons dan weten via het contactformulier. Geef aan waar je het precies niet mee eens bent. Probeer dit zo goed mogelijk te omschrijven. Wij zullen uitzoeken of er iets is misgegaan en laten je dit binnen 14 dagen weten. 

Als we er samen niet uitkomen kun je overwegen om bezwaar in te dienen bij de huurcommissie.

Krijg ik huurtoeslag over servicekosten?

Algemeen

Voor een deel van de servicekosten kan je huurtoeslag krijgen. Er zijn 4 verschillende soorten servicekosten die meetellen voor het aanvragen van huurtoeslag. Per soort servicekosten wordt er maximaal 12 euro meegerekend. Hieronder staan de soorten servicekosten:

  1. Kosten voor het schoonmaken van de gemeenschappelijke ruimten.
  2. De energiekosten voor de gemeenschappelijke ruimten.
  3. Kosten voor de huismeester.
  4. Kosten voor dienst- en recreatieruimten.

In totaal kun je dus 4 keer 12 euro meenemen in de berekening voor de huurtoeslag. Dat is dus maximaal 48 euro.

Waarom betaal ik voor het schoonmaken van de gemeenschappelijke ruimte?

Algemeen

Het schoonmaken van de gemeenschappelijke ruimten is voor rekening van de huurder. Vaak worden de gemeenschappelijke ruimtes schoongemaakt door een schoonmaakbedrijf. De kosten hiervoor worden verdeeld over het aantal woningen in het complex.

We doen ons best om de schoonmaakkosten zo laag mogelijk te houden. Willen jij of je buren de gemeenschappelijke ruimtes zelf schoon houden? Hierdoor kunnen de schoonmaakkosten misschien lager worden. Neem hiervoor contact op via het contactformulier.

Mijn buren betalen meer/minder servicekosten dan ik. Hoe kan dat?

Algemeen

Wij maken elk jaar een nieuwe schatting voor de servicekosten. We gebruiken hiervoor de gegevens van het verbruik van de afgelopen 2 jaar. Als je meer energie verbruikt dan je buren kan het zijn dat je meer servicekosten moet betalen. Dit kun je terugzien in het voorschot die je maandelijks betaalt en op de jaarlijkse afrekening. 

Ook kan er een verschil ontstaan als je bent verhuisd in het jaar waar de afrekening over gaat. Je betaalt namelijk alleen servicekosten voor de periode dat je in de woning hebt gewoond. De periode waar de berekening over gaat staat op de jaarlijkse afrekening.

Ik heb de afrekening van de servicekosten ontvangen. Wanneer moet ik deze betalen?

Algemeen

Betaal je de huur nu met automatische incasso? Dan wordt de afrekening op de 28e van de maand voor de servicekosten automatisch van je rekening afgeschreven. Tussen het incasseren en het versturen van de afrekening zit altijd minimaal 14 dagen.

Betaal je de huur op een andere manier? Bijvoorbeeld via iDeal. Dan moet je het bedrag zelf overmaken. Ook als je bent verhuisd moet je het bedrag zelf overmaken. Dit moet binnen 14 dagen na het krijgen van de afrekening. Je kunt het bedrag overmaken op onze rekening:

IBAN: NL90BNGH0285142747

Kun je de servicekosten niet in één keer betalen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier, zodat we samen goede afspraken kunnen maken.

Moet ik voor het verrekenen van de stookkosten zelf de meterstand doorgeven aan de energieleverancier?

Algemeen

Nee, dit doet Woonconcept of de energieleverancier.

Hoe verhoog of verlaag ik mijn servicekosten?

Algemeen

Verbruikskosten

Een deel van de servicekosten zijn voor het verbruik van gas en elektriciteit. Dit noemen we de verbruikskosten. Wij schatten deze zo goed mogelijk in maar je kunt het bedrag ook zelf aanpassen. Neem hiervoor contact op via het contactformulier

Let op! Verlaag je het bedrag? Dan loop je het risico dat je moet bijbetalen.

Vaste kosten

Andere kosten kun je niet zelf aanpassen. Dit zijn kosten die niet afhangen van je verbruik. Dit zijn bijvoorbeeld de schoonmaakkosten en kosten voor het glas- en rioolfonds. Wij baseren het voorschot op de gemaakte kosten van de afgelopen twee jaar.

Hoe bepalen jullie mijn voorschot voor de servicekosten?

Algemeen

Wij maken elk jaar een nieuwe schatting voor de servicekosten. We gebruiken hiervoor de gegevens van het verbruik van de afgelopen 2 jaar. Als er iets verandert, passen wij het voorschot aan. Het voorschot voor de servicekosten kan dus ieder jaar naar boven of naar beneden worden aangepast. 

Ook kan het zijn dat de voorschotten omhoog gaan door prijsverhogingen of inflatie. Hierdoor kan het voorkomen dat het voorschot omhoog gaat ookal heb je geld teruggekregen in het jaar daarvoor.

Als ik verhuis, ontvang ik dan gelijk een afrekening servicekosten?

Algemeen

Nee, de servicekosten worden 1 keer per jaar afgerekend. Bewoners en (erven van) oud bewoners krijgen allemaal tegelijk hun afrekening. De reden is dat we de totale kosten pas vast kunnen stellen aan het eind van het jaar. De totale kosten verdelen we over het aantal woningen in het complex. Jouw deel kunnen we dus ook pas bepalen als we de totale kosten weten. We doen ons best om de afrekeningen vóór 1 juli te versturen. Als je gaat verhuizen, geef dan jouw nieuwe adresgegevens door. Zo kunnen we de afrekening naar je nieuwe adres sturen.

Wat gebeurt er als de afrekening van de servicekosten te laat is?

Algemeen

We doen ons best om de afrekening van de servicekosten vóór 1 juli te versturen. Soms halen we de streefdatum niet en komt de afrekening later. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen als een VvE (Vereniging van Eigenaren) de jaarrekening nog niet heeft vastgesteld. Wij moeten wachten op de gegevens van de VvE voordat wij de servicekosten kunnen vaststellen. Maar ook andere situaties kunnen van invloed zijn op het versturen van de afrekening. Als de jaarrekening te laat komt, betekent dat niet dat de afrekening vervalt.

Waarom gaat het voorschot van de servicekosten omhoog?

Algemeen

Wij maken elk jaar een nieuwe schatting voor de servicekosten. We gebruiken hiervoor de gegevens van het verbruik van de afgelopen 2 jaar. Als er iets verandert, passen wij het voorschot aan. Het voorschot voor de servicekosten kan dus ieder jaar naar boven of naar beneden worden aangepast. 

Ook kan het zijn dat de voorschotten omhoog gaan door prijsverhogingen of inflatie. Hierdoor kan het voorkomen dat het voorschot omhoog gaat ookal heb je geld teruggekregen in het jaar daarvoor.

Wanneer krijg ik te veel betaalde servicekosten terug?

Algemeen

Wij maken het bedrag binnen 14 dagen over. Zorg wel dat jouw gegevens bij ons kloppen. Als huurder kun je dit controleren in Mijn Woonconcept. Ben je inmiddels verhuisd? Dan kan je contact opnemen via het contactformulier om jouw gegevens door te geven.

In mijn complex staan woningen leeg. Wat gebeurt er met deze servicekosten?

Algemeen

Servicekosten van de lege woningen komen voor rekening van de eigenaar van het complex. Deze worden dus niet doorberekend aan de huurders.

Hoe worden de servicekosten verdeeld?

Algemeen

Elektra

Iedere woning heeft een eigen elektra meter. Je betaalt dus alleen wat je gebruikt. 

Blokverwarming

Sommige complexen hebben blokverwarming. Heb je geen eigen gasmeter? Dan worden de kosten van het complex gedeeld door het aantal woningen in het complex.

Algemene ruimtes

De algemene ruimtes moeten ook verwarmd en verlicht worden. Deze kosten worden gedeeld door het aantal huurwoningen in het complex.

Ik heb geen afrekening van de servicekosten ontvangen.

Algemeen

De servicekosten worden 1 keer per jaar afgerekend. We kunnen de totale kosten pas vaststellen aan het eind van het jaar. Je krijgt de afrekening vóór 1 juli in het volgende jaar.

Heb je de afrekening niet ontvangen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Ik betaal een voorschot voor gas aan Ista. Hoe kan ik het voorschot aanpassen?

Algemeen

Je kunt het voorschot zelf met maximaal 10% verlagen of verhogen via Ista. Wil je het voorschot met meer dan 10% verlagen of verhogen? Dan kun je dit via Woonconcept aanvragen.

Ik heb een afrekening van mijn servickosten ontvangen en ik moet bijbetalen. Kan ik hiervoor een betalingsregeling afsluiten?

Algemeen

Ja, het is mogelijk om een betalingsregeling af te sluiten. Hiervoor kun je contact met ons opnemen via het contactformulier.

Kan Woonconcept energiebelasting terugvragen?

Algemeen

Sommige organisaties kunnen energiebelasting terugvragen. Dit is belasting die je betaalt aan je energieleverancier. Energiebelasting terugvragen kan alleen als je stroom levert aan woningen. Dat doet Woonconcept niet. Wij leveren aan geen enkele woning stroom. Woonconcept heeft dus geen recht op teruggave.

Woonconcept levert wel gas aan woningen om te verwarmen maar voor gas kunnen wij geen energiebelasting terug vragen. Die regeling is er nu niet.