Disclaimer

Wij besteden onze uiterste zorg en aandacht aan de juistheid van de informatie op deze website. Toch is het mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. Aan de inhoud van deze site kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Woonconcept aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die, direct of indirect, is ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden in deze site, of schade als gevolg van of in verband met het gebruiken, het afgaan op of verspreiden van de gegevens en informatie.

Het intellectuele eigendom met betrekking tot deze website berust bij Woonconcept. Foto's en grafische voorstelling mogen zonder onze schriftelijke toestemming niet worden verveelvoudigd, verder openbaar gemaakt of op andere manier gebruikt worden. Het is toegestaan teksten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden.